تبلیغات
امام حسین - مداحی تمام شب های محرم ذاکر داغ داغ
امام حسین

http://i13.tinypic.com/6evioh3.jpg
 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی-حاج مجید شعبانی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )

 • شب ششم محرم
 • حاج عبدالرضا هلالی-حسین عینی فر ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی-حسین عینی فر ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • شب هفتم محرم - چهار شنبه 88/10/2 - روضه حضرت علی اصغر(ع)

 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )


 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • شب هشتم محرم - پنجشنبه 88/10/3 - روضه حضرت علی اکبر(ع)

 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )


 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • شب تاسوعا - جمعه 88/10/4 - روضه حضرت عباس(ع)

 • حاج عبدالرضا هلالی-حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )

 • حاج مجید شعبانی ( بخش اول )
 • حاج مجید شعبانی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • روح الله بهمنی ( بخش چهارم )
 • روح الله بهمنی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )

 • حاج عبدالرضا هلالی-حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - روح الله بهمنی ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش نهم )
 • عصر تاسوعا 88/10/5 - روضه حضرت عباس(ع)

 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش اول )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش دوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )


 • شب عاشورا - شنبه 88/10/5 - روضه امام حسین(ع)

 • حاج عبدالرضا هلالی - حاج مجید شعبانی ( بخش سوم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش چهارم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش پنجم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش ششم )


 • عصر عاشورا یکشنبه

 • حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان ( بخش ششم )
 • حاج عبدالرضا هلالی - حسین یعقوبیان ( بخش هفتم )
 • حاج عبدالرضا هلالی ( بخش هشتم ) • نوشته شده در شنبه 12 دی 1388 ساعت 07:31 ب.ظ توسط navid نظرات |  قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت